Posledná aktualizácia :
16/06/2024
H2-antihistaminikum   Cimetidine hydrochloride  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Acidnor Egypt
Acinil Dánsko, Švédsko
Antagon Maroko
Cimehexal Luxembursko, Nemecko
Cimetag Spojené arabské emiráty
Cimetidin Nemecko
Cimetidina Čile, Venezuela
Cimetidine Holandsko, Irán, Poľsko, Spojené štáty Americké
Cimulcer Malajzia
Columina Mexiko
Lenamet Juhoafrická republika
Mexine Tunisko
Neutronorm Rakúsko
Tagamet Austrália, Grécko, Írsko, Nemecko, Spojené arabské emiráty, Taliansko
Ulcometin Rakúsko
Ulcostab Rakúsko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Cimetidine hydrochloride     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo Voda na injekciu 15 mg/ml 22°C Chránené pred svetlom
14 Dní
80
Úroveň dôkazov C

Sklo Voda na injekciu 15 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
42 Dní
80
Úroveň dôkazov C

Sklo 0,9% chlorid sodný 1,2 & 5 mg/ml 25°C Za svetla
7 Dní
747
Úroveň dôkazov A

Sklo 5% glukóza 1,2 & 5 mg/ml 25°C Za svetla
7 Dní
747
Úroveň dôkazov A

Sklo Ringerov laktátový roztok 1,2 & 5 mg/ml 25°C Za svetla
7 Dní
747
Úroveň dôkazov A

Sklo 10% glukóza 1,2 & 5 mg/ml 25°C Za svetla
7 Dní
747
Úroveň dôkazov A

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 3 & 6 mg/ml -10°C Chránené pred svetlom
28 Dní
1503
Úroveň dôkazov D

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 1,2 mg/ml 25°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
539
Úroveň dôkazov C

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 1,2 & 5 mg/ml 25°C Za svetla
7 Dní
747
Úroveň dôkazov A

Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 6 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
1346
Úroveň dôkazov D

Polyvinylchlorid (PVC) 10% glukóza 1,2 & 5 mg/ml 25°C Za svetla
7 Dní
747
Úroveň dôkazov A


  Mentions Légales