Последно актуализиране :
08/05/2024
Антихистамин (Н2)   Cimetidine hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Acidnor Египет
Acinil Дания, Швеция
Antagon Мароко
Cimehexal Германия, Люксенбург
Cimetag Обединени арабски емирства
Cimetidin Германия
Cimetidina Венецуела, Чили
Cimetidine Иран, Полша, Съединени Американски щати / САЩ, Холандия
Cimulcer Малайзия
Columina Мексико
Lenamet Южноафриканска република / ЮАР
Mexine Тунис
Neutronorm Австрия
Tagamet Австралия, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Обединени арабски емирства
Ulcometin Австрия
Ulcostab Австрия
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Cimetidine hydrochloride     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло Вода за инжекции 15 mg/ml 22°C Защита от светлина
14 Ден
80
Степен на доказаност C

Стъкло Вода за инжекции 15 mg/ml 4°C Защита от светлина
42 Ден
80
Степен на доказаност C

Стъкло Sodium chloride 0,9% 1,2 & 5 mg/ml 25°C Светлина
7 Ден
747
Степен на доказаност A

Стъкло Glucose 5% 1,2 & 5 mg/ml 25°C Светлина
7 Ден
747
Степен на доказаност A

Стъкло Ринтер лактат 1,2 & 5 mg/ml 25°C Светлина
7 Ден
747
Степен на доказаност A

Стъкло Glucose 10% 1,2 & 5 mg/ml 25°C Светлина
7 Ден
747
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 3 & 6 mg/ml -10°C Защита от светлина
28 Ден
1503
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Glucose 5% 1,2 mg/ml 25°C Защита от светлина
48 Час
539
Степен на доказаност C

Поливинил хлорид Glucose 5% 1,2 & 5 mg/ml 25°C Светлина
7 Ден
747
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид Glucose 5% 6 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
1346
Степен на доказаност D

Поливинил хлорид Glucose 10% 1,2 & 5 mg/ml 25°C Светлина
7 Ден
747
Степен на доказаност A


  Mentions Légales