Senaste uppdateringen :
12/06/2024
Antibiotikum   Ceftriaxone disodium  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Acantex Argentina, Chile
Amcef Mexiko
Antibacin Grekland
Aurofox
Axobat Italien
Azatyl Grekland
Baktisef Turkiet
Biotrakson Polen
Bixon Italien
Bresec Grekland
Cefaday Turkiet
Cefonova Sverige
Cefotrix Danmark, Österrike, Tyskland
Cefrag Italien
Cephaxon Turkiet
Davixon Italien
Daytrix Italien
Deixim Italien
Desefin Turkiet
Eftry Italien
Eqicept Turkiet
Farcef Grekland
Fidato Italien
Forsef Turkiet
Frineg Italien
Gladius Grekland
Glorixone Grekland
Kappacef Italien
Labilex Grekland
Lendacin Kroatien, Polen, Ryska, Slovenien
Lidacef Kroatien
Mesporin Portugal, Saudi-Arabien
Nevakson Turkiet
Nilson Italien
Novocef Turkiet
Oframax Texte introuvable (616, ), Polen
Olisef Slovenien
Panatrix Italien
Pantoxon Italien
Ragex Italien
Rocefalin Spanien
Rocefin Brasilien, Italien
Rocephalin Danmark, Finland, Norge, Sverige
Rocephin Förenta Staterna, Grekland, Kanada, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Sydafrikanska republiken, Thailand, Turkiet, Tyskland
Rocephine Belgien, Frankrike, Tyskland
Sirtap Italien
Tartriakson Polen
Tercefon Österrike
Travilan Grekland
Unacefin Turkiet
Valexime Italien

Faktorer som påverkar stabiliteten   Injektion   Faktorer som påverkar stabiliteten : Ceftriaxone disodium        

  Mentions Légales