Siste oppdatering :
12/06/2024
Antibiotika   Ceftriaxone disodium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Acantex Argentina, Chile
Amcef Mexico
Antibacin Hellas
Aurofox
Axobat Italia
Azatyl Hellas
Baktisef Tyrkia
Biotrakson Polen
Bixon Italia
Bresec Hellas
Cefaday Tyrkia
Cefonova Sverige
Cefotrix Danmark, Tyskland, Østerrike
Cefrag Italia
Cephaxon Tyrkia
Davixon Italia
Daytrix Italia
Deixim Italia
Desefin Tyrkia
Eftry Italia
Eqicept Tyrkia
Farcef Hellas
Fidato Italia
Forsef Tyrkia
Frineg Italia
Gladius Hellas
Glorixone Hellas
Kappacef Italia
Labilex Hellas
Lendacin Kroatia, Polen, Russisk, Slovenia
Lidacef Kroatia
Mesporin Portugal, Saudi-Arabia
Nevakson Tyrkia
Nilson Italia
Novocef Tyrkia
Oframax Texte introuvable (616, ), Polen
Olisef Slovenia
Panatrix Italia
Pantoxon Italia
Ragex Italia
Rocefalin Spania
Rocefin Brasil, Italia
Rocephalin Danmark, Finland, Norge, Sverige
Rocephin Canada, Hellas, Nederland, Polen, Portugal, Sveits, Sør-Afrika, Thailand, Tyrkia, Tyskland, USA
Rocephine Belgia, Frankrike, Tyskland
Sirtap Italia
Tartriakson Polen
Tercefon Østerrike
Travilan Hellas
Unacefin Tyrkia
Valexime Italia

Faktorer som påvirker stabiliteten   Injeksjon   Faktorer som påvirker stabiliteten : Ceftriaxone disodium        

  Mentions Légales