Последно актуализиране :
10/07/2024
Антибиотик   Ceftriaxone disodium  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Acantex Аржентина, Чили
Amcef Мексико
Antibacin Гърция
Aurofox
Axobat Италия
Azatyl Гърция
Baktisef Турция
Biotrakson Полша
Bixon Италия
Bresec Гърция
Cefaday Турция
Cefonova Швеция
Cefotrix Австрия, Германия, Дания
Cefrag Италия
Cephaxon Турция
Davixon Италия
Daytrix Италия
Deixim Италия
Desefin Турция
Eftry Италия
Eqicept Турция
Farcef Гърция
Fidato Италия
Forsef Турция
Frineg Италия
Gladius Гърция
Glorixone Гърция
Kappacef Италия
Labilex Гърция
Lendacin Полша, Русия, Словения, Хърватия
Lidacef Хърватия
Mesporin Португалия, Саудитска Арабия
Nevakson Турция
Nilson Италия
Novocef Турция
Oframax Texte introuvable (616, ), Полша
Olisef Словения
Panatrix Италия
Pantoxon Италия
Ragex Италия
Rocefalin Испания
Rocefin Бразилия, Италия
Rocephalin Дания, Норвегия, Финландия, Швеция
Rocephin Германия, Гърция, Канада, Полша, Португалия, Съединени Американски щати / САЩ, Тайланд, Турция, Холандия, Швейцария, Южноафриканска република / ЮАР
Rocephine Белгия, Германия, Франция
Sirtap Италия
Tartriakson Полша
Tercefon Австрия
Travilan Гърция
Unacefin Турция
Valexime Италия

Фактори, повлияващи стабилността   Инжекция/Инжекционен   Фактори, повлияващи стабилността : Ceftriaxone disodium        

  Mentions Légales