Cập nhật lần cuối :
21/09/2021
Thuốc chống viêm   Hydroxychloroquine sulfate  
Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm   Dung dịch uống   Tính ổn định của các chế phẩm : Hydroxychloroquine sulfate     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Khoảng thời gian Mục lục
Thủy tinh Bột 5000 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® 6500 mg
Nước pha tiêm >> 100 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
60 Ngày
4492
Thủy tinh Các viên nén 1500 mg
Plaquenil®
SyrSpend SF PH4® >> 30 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4561
Thủy tinh Các viên nén 1500 mg
Plaquenil®
OraPlus® / OraSweet® (1:1) >> 30 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4561
Thủy tinh Các viên nén 1500 mg
Plaquenil®
SyrSpend SF PH4® >> 30 mL
28-32°C Tránh ánh sáng
60 Ngày
4561
Thủy tinh Các viên nén 1500 mg
Plaquenil®
OraPlus® / OraSweet® (1:1) >> 30 mL
28-32°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4561
Lọ nhựa Các viên nén 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 30 ml
19-23°C Tránh ánh sáng
112 Ngày
3993
Cấp độ bằng chứng D

Lọ nhựa Các viên nén 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 30 ml
19-23°C Tránh ánh sáng
112 Ngày
3993
Cấp độ bằng chứng D

Lọ nhựa Bột 2,5 g
® = ?
caramel Liquide 60 ml
Hương cam 20 ml
NaCl 2 g
Methylparaben 0,15 g
Nước tinh khiết >> 100 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
150 Ngày
4523
Lọ nhựa Bột 5 g
® = ?
caramel Liquide 60 ml
Hương cam 20 ml
NaCl 2 g
Methylparaben 0,15 g
Nước tinh khiết >> 100 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
150 Ngày
4523
Lọ nhựa Bột 2,5 g
® = ?
caramel Liquide 60 ml
Hương cam 20 ml
NaCl 2 g
Methylparaben 0,15 g
Nước tinh khiết >> 100 mL
22-25°C Tránh ánh sáng
150 Ngày
4523
Lọ nhựa Bột 5 g
® = ?
caramel Liquide 60 ml
Hương cam 20 ml
NaCl 2 g
Methylparaben 0,15 g
Nước tinh khiết >> 100 mL
22-25°C Tránh ánh sáng
150 Ngày
4523
Lọ nhựa Các viên nén 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 30 ml
4°C Tránh ánh sáng
112 Ngày
3993
Cấp độ bằng chứng D

Lọ nhựa Các viên nén 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 30 ml
4°C Tránh ánh sáng
112 Ngày
3993
Cấp độ bằng chứng D

Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Các viên nén 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 1.5 ml
19-23°C Tránh ánh sáng
112 Ngày
3993
Cấp độ bằng chứng D

Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Các viên nén 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 1.5 ml
19-23°C Tránh ánh sáng
112 Ngày
3993
Cấp độ bằng chứng D

Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Các viên nén 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 1.5 ml
4°C Tránh ánh sáng
112 Ngày
3993
Cấp độ bằng chứng D

Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Các viên nén 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 1.5 ml
4°C Tránh ánh sáng
112 Ngày
3993
Cấp độ bằng chứng D


  Mentions Légales