Τελευταία ενημέρωση :
28/11/2020
Αντιφλεγμονώδες   Hydroxychloroquine sulfate  
Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Πόσιμο διάλυμα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Hydroxychloroquine sulfate     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 30 ml
19-23°C Προστατεύετε από το φως
112 Ημέρα
3993
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 30 ml
19-23°C Προστατεύετε από το φως
112 Ημέρα
3993
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 30 ml
4°C Προστατεύετε από το φως
112 Ημέρα
3993
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 30 ml
4°C Προστατεύετε από το φως
112 Ημέρα
3993
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Σύριγγα Δισκία 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 1.5 ml
19-23°C Προστατεύετε από το φως
112 Ημέρα
3993
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Σύριγγα Δισκία 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 1.5 ml
19-23°C Προστατεύετε από το φως
112 Ημέρα
3993
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Σύριγγα Δισκία 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 1.5 ml
4°C Προστατεύετε από το φως
112 Ημέρα
3993
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D

Σύριγγα Δισκία 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 1.5 ml
4°C Προστατεύετε από το φως
112 Ημέρα
3993
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D


  Mentions Légales