Siste oppdatering :
28/11/2020
Antiinflammatorisk   Hydroxychloroquine sulfate  
Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Mikstur   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Hydroxychloroquine sulfate     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Plastflaske Tabletter 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 30 ml
19-23°C Beskyttes mot lys
112 Dag
3993
Bevisgrad D

Plastflaske Tabletter 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 30 ml
19-23°C Beskyttes mot lys
112 Dag
3993
Bevisgrad D

Plastflaske Tabletter 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 30 ml
4°C Beskyttes mot lys
112 Dag
3993
Bevisgrad D

Plastflaske Tabletter 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 30 ml
4°C Beskyttes mot lys
112 Dag
3993
Bevisgrad D

Sprøyte Tabletter 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 1.5 ml
19-23°C Beskyttes mot lys
112 Dag
3993
Bevisgrad D

Sprøyte Tabletter 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 1.5 ml
19-23°C Beskyttes mot lys
112 Dag
3993
Bevisgrad D

Sprøyte Tabletter 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 1.5 ml
4°C Beskyttes mot lys
112 Dag
3993
Bevisgrad D

Sprøyte Tabletter 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 1.5 ml
4°C Beskyttes mot lys
112 Dag
3993
Bevisgrad D


  Mentions Légales