Posledná aktualizácia :
28/11/2020
Antiflogistikum   Hydroxychloroquine sulfate  
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Perorálny roztok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Hydroxychloroquine sulfate     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Plastová fľaša Tablety 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 30 ml
19-23°C Chránené pred svetlom
112 Dní
3993
Úroveň dôkazov D

Plastová fľaša Tablety 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 30 ml
19-23°C Chránené pred svetlom
112 Dní
3993
Úroveň dôkazov D

Plastová fľaša Tablety 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 30 ml
4°C Chránené pred svetlom
112 Dní
3993
Úroveň dôkazov D

Plastová fľaša Tablety 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 30 ml
4°C Chránené pred svetlom
112 Dní
3993
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka Tablety 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 1.5 ml
19-23°C Chránené pred svetlom
112 Dní
3993
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka Tablety 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 1.5 ml
19-23°C Chránené pred svetlom
112 Dní
3993
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka Tablety 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 1.5 ml
4°C Chránené pred svetlom
112 Dní
3993
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka Tablety 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 1.5 ml
4°C Chránené pred svetlom
112 Dní
3993
Úroveň dôkazov D


  Mentions Légales