Последно актуализиране :
28/11/2020
Противовъзпалително средство   Hydroxychloroquine sulfate  
Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Библиография Pdf
   Химична структура  

Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати   Орален разтвор   Стабилност на лекарствени препарати : Hydroxychloroquine sulfate     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност Библиография
Пластмасова бутилка таблетки 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 30 ml
19-23°C Защита от светлина
112 Ден
3993
Степен на доказаност D

Пластмасова бутилка таблетки 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 30 ml
19-23°C Защита от светлина
112 Ден
3993
Степен на доказаност D

Пластмасова бутилка таблетки 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 30 ml
4°C Защита от светлина
112 Ден
3993
Степен на доказаност D

Пластмасова бутилка таблетки 750 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 30 ml
4°C Защита от светлина
112 Ден
3993
Степен на доказаност D

Спринцовка таблетки 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 1.5 ml
19-23°C Защита от светлина
112 Ден
3993
Степен на доказаност D

Спринцовка таблетки 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 1.5 ml
19-23°C Защита от светлина
112 Ден
3993
Степен на доказаност D

Спринцовка таблетки 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix® >> 1.5 ml
4°C Защита от светлина
112 Ден
3993
Степен на доказаност D

Спринцовка таблетки 37.5 mg
? (Mylan Company)
Oral Mix SF® >> 1.5 ml
4°C Защита от светлина
112 Ден
3993
Степен на доказаност D


  Mentions Légales