Son güncelleme :
27/10/2020
Antibiyotik   Isoniazid  
Enjeksiyon
Oral solüsyon / oral çözelti
Çözeltilerin stabilitesi Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Geçimsizlikler Uygulama yöntemi Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Ticari isim   Ticari isim     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Bitub Romanya
Cemidon İspanya
Dianicotyl Yunanistan
Isoniazid Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya
Isoniazida Portekiz
Isozid Almanya
Nicozid İtalya
Nidrazid Amerika Birleşik Devletleri
Rimifon Fransa
Tebesium Almanya
Geçimsizlikler   Enjeksiyon    Geçimsizlikler : Isoniazid        
Veri yok

  Mentions Légales