Posledná aktualizácia :
27/10/2020
Antibiotikum   Isoniazid  
Injekcia
Perorálny roztok
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Bitub Rumunsko
Cemidon Španielsko
Dianicotyl Grécko
Isoniazid Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Isoniazida Portugalsko
Isozid Nemecko
Nicozid Taliansko
Nidrazid Spojené štáty Americké
Rimifon Francúzsko
Tebesium Nemecko
Inkompatibility   Injekcia   Inkompatibility : Isoniazid        
žiadne údaje

  Mentions Légales