Τελευταία ενημέρωση :
22/10/2020
Αντιβιοτικό   Isoniazid  
Ενέσιμο
Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Bitub Ρουμανία
Cemidon Ισπανία
Dianicotyl Ελλάδα
Isoniazid Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία
Isoniazida Πορτογαλία
Isozid Γερμανία
Nicozid Ιταλία
Nidrazid Η.Π.Α.
Rimifon Γαλλία
Tebesium Γερμανία
Ασυμβατότητες   Ενέσιμο   Ασυμβατότητες : Isoniazid        
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales