Siste oppdatering :
27/10/2020
Antibiotika   Isoniazid  
Injeksjon
Mikstur
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Bitub Romania
Cemidon Spania
Dianicotyl Hellas
Isoniazid Storbritannia, USA
Isoniazida Portugal
Isozid Tyskland
Nicozid Italia
Nidrazid USA
Rimifon Frankrike
Tebesium Tyskland
Uforlikeligheter   Injeksjon   Uforlikeligheter : Isoniazid        
Ingen opplysninger

  Mentions Légales