Последно актуализиране :
19/10/2020
Антибиотик   Isoniazid  
Инжекция/Инжекционен
Орален разтвор
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Bitub Румъния
Cemidon Испания
Dianicotyl Гърция
Isoniazid Великобритания, Съединени Американски щати / САЩ
Isoniazida Португалия
Isozid Германия
Nicozid Италия
Nidrazid Съединени Американски щати / САЩ
Rimifon Франция
Tebesium Германия
Несъвместимости   Инжекция/Инжекционен   Несъвместимости : Isoniazid        
Няма данни

  Mentions Légales