Senaste uppdateringen :
22/10/2020
Antibiotikum   Isoniazid  
Injektion
Oral lösning
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Inkompatibiliteter Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Bitub Rumänien
Cemidon Spanien
Dianicotyl Grekland
Isoniazid Förenta Staterna, Storbritannien
Isoniazida Portugal
Isozid Tyskland
Nicozid Italien
Nidrazid Förenta Staterna
Rimifon Frankrike
Tebesium Tyskland
Inkompatibiliteter   Injektion   Inkompatibiliteter : Isoniazid        
Ingen uppgift

  Mentions Légales