Cập nhật lần cuối :
27/09/2020
Thuốc giảm đau   Acetylsalicylic Acid  
Viên nang
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Tương kỵ Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Viên nang
Tính ổn định của các chế phẩm   Viên nang   Tính ổn định của các chế phẩm : Acetylsalicylic Acid     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Khoảng thời gian Mục lục
Không rõ Bột 5 mg
® = ?
Lactose 115 mg
Thoa son 0,1 mg
15-25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
4179
Không rõ Bột 25 mg
® = ?
Lactose 105 mg
Thoa son 0,1 mg
15-25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
4179
Không rõ Bột 100 mg
® = ?
Lactose 77 mg
Thoa son 0,1 mg
15-25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
4179
Không rõ Bột 250 mg
® = ?
Lactose 80 mg
Thoa son 0,1 mg
15-25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
4179

  Mentions Légales