Senaste uppdateringen :
27/09/2020
Analgetikum   Acetylsalicylic Acid  
Kapsel
Stabilitet av läkemedel Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Inkompatibiliteter Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Kapsel
Stabilitet av läkemedel   Kapsel   Stabilitet av läkemedel : Acetylsalicylic Acid     
Behållare Origine Hjälpämne Temperatur Förvaring Hållbarhetstid Hänvisningar
Ej angiven Pulver 5 mg
® = ?
Laktos 115 mg
Karmin 0,1 mg
15-25°C Skyddas från ljus
365 Dag
4179
Ej angiven Pulver 25 mg
® = ?
Laktos 105 mg
Karmin 0,1 mg
15-25°C Skyddas från ljus
365 Dag
4179
Ej angiven Pulver 100 mg
® = ?
Laktos 77 mg
Karmin 0,1 mg
15-25°C Skyddas från ljus
365 Dag
4179
Ej angiven Pulver 250 mg
® = ?
Laktos 80 mg
Karmin 0,1 mg
15-25°C Skyddas från ljus
365 Dag
4179

  Mentions Légales