Последно актуализиране :
27/09/2020
Аналгетик   Acetylsalicylic Acid  
Капсула
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Библиография Pdf
   Химична структура  

Капсула
Стабилност на лекарствени препарати   Капсула   Стабилност на лекарствени препарати : Acetylsalicylic Acid     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност Библиография
Не е уточнено Прах 5 mg
® = ?
Лактоза 115 mg
кармин 0,1 mg
15-25°C Защита от светлина
365 Ден
4179
Не е уточнено Прах 25 mg
® = ?
Лактоза 105 mg
кармин 0,1 mg
15-25°C Защита от светлина
365 Ден
4179
Не е уточнено Прах 100 mg
® = ?
Лактоза 77 mg
кармин 0,1 mg
15-25°C Защита от светлина
365 Ден
4179
Не е уточнено Прах 250 mg
® = ?
Лактоза 80 mg
кармин 0,1 mg
15-25°C Защита от светлина
365 Ден
4179

  Mentions Légales