Siste oppdatering :
27/09/2020
Analgetika   Acetylsalicylic Acid  
Kapsel
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Kapsel
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Kapsel   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Acetylsalicylic Acid     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Ikke angitt Pulver 5 mg
® = ?
Laktose 115 mg
Carmine 0,1 mg
15-25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
4179
Ikke angitt Pulver 25 mg
® = ?
Laktose 105 mg
Carmine 0,1 mg
15-25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
4179
Ikke angitt Pulver 100 mg
® = ?
Laktose 77 mg
Carmine 0,1 mg
15-25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
4179
Ikke angitt Pulver 250 mg
® = ?
Laktose 80 mg
Carmine 0,1 mg
15-25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
4179

  Mentions Légales