Posledná aktualizácia :
27/09/2020
Analgetikum   Acetylsalicylic Acid  
Kapsula
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Kapsula
Stabilita farmaceutických prípravkov   Kapsula   Stabilita farmaceutických prípravkov : Acetylsalicylic Acid     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Nešpecifikované Prášok 5 mg
® = ?
Laktóza 115 mg
Karmín 0,1 mg
15-25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
4179
Nešpecifikované Prášok 25 mg
® = ?
Laktóza 105 mg
Karmín 0,1 mg
15-25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
4179
Nešpecifikované Prášok 100 mg
® = ?
Laktóza 77 mg
Karmín 0,1 mg
15-25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
4179
Nešpecifikované Prášok 250 mg
® = ?
Laktóza 80 mg
Karmín 0,1 mg
15-25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
4179

  Mentions Légales