Τελευταία ενημέρωση :
27/09/2020
Αναλγητικό   Acetylsalicylic Acid  
Κάψουλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Κάψουλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Κάψουλα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Acetylsalicylic Acid     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Απροσδιόριστο Σκόνη 5 mg
® = ?
Λακτόζη 115 mg
κατακόκκινος 0,1 mg
15-25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
4179
Απροσδιόριστο Σκόνη 25 mg
® = ?
Λακτόζη 105 mg
κατακόκκινος 0,1 mg
15-25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
4179
Απροσδιόριστο Σκόνη 100 mg
® = ?
Λακτόζη 77 mg
κατακόκκινος 0,1 mg
15-25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
4179
Απροσδιόριστο Σκόνη 250 mg
® = ?
Λακτόζη 80 mg
κατακόκκινος 0,1 mg
15-25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
4179

  Mentions Légales