Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 576  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Boston - Brigham and women\'s hospital
Författare : Holmes CJ, Ausman RK, Walter CW, Kundsin RB.
Titel : Activity of antibiotic admixtures subjected to different freeze-thaw treatments.
Hänvisningar : Drug Intell Clin Pharm ; 14: 353-357. 1980

Evidensgrad : 
Biologisk analys
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
Kommentarer : 
Inga kommentarer gällande nedbrytningsprodukter

Förteckning över substanser
InjektionAmpicillin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 20 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
InjektionCefalotin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 20 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
InjektionCefamandole nafate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 20 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
InjektionCefazolin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 20 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
InjektionCefoxitin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 20 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
InjektionGentamicin sulfate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 1,6 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
InjektionOxacillin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 20 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
InjektionPenicillin G potassium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 0,02 MUI/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag

  Mentions Légales