Posledná aktualizácia :
10/07/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 576  
Typ : Časopis

výskumné tímy : Boston - Brigham and women\'s hospital
Autori : Holmes CJ, Ausman RK, Walter CW, Kundsin RB.
titul : Activity of antibiotic admixtures subjected to different freeze-thaw treatments.
Référence : Drug Intell Clin Pharm ; 14: 353-357. 1980

Úroveň dôkazu : 
biologická analýza
fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
chemická stabilita : 
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
iné metódy : 
Komentáre : 
Žiadne poznámky k degradačným produktom

Zoznam zlúčenín
InjekciaAmpicillin sodium antibiotikum
Stabilita roztokov polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 dní
InjekciaCefalotin sodium antibiotikum
Stabilita roztokov polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 dní
InjekciaCefamandole nafate antibiotikum
Stabilita roztokov polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 dní
InjekciaCefazolin sodium antibiotikum
Stabilita roztokov polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 dní
InjekciaCefoxitin sodium antibiotikum
Stabilita roztokov polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 dní
InjekciaGentamicin sulfate antibiotikum
Stabilita roztokov polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 1,6 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 dní
InjekciaOxacillin sodium antibiotikum
Stabilita roztokov polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 dní
InjekciaPenicillin G potassium antibiotikum
Stabilita roztokov polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 0,02 MUI/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 dní

  Mentions Légales