Posledná aktualizácia :
21/02/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 576  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Boston - Brigham and women\'s hospital
Autori : Holmes CJ, Ausman RK, Walter CW, Kundsin RB.
Titul : Activity of antibiotic admixtures subjected to different freeze-thaw treatments.
Référence : Drug Intell Clin Pharm ; 14: 353-357. 1980

Úroveň dôkazu : 
Biologická analýza
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Komentáre : 
Žiadne poznámky k degradačným produktom

Zoznam zlúčenín
InjekciaAmpicillin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
InjekciaCefalotin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
InjekciaCefamandole nafate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
InjekciaCefoxitin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
InjekciaGentamicin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 1,6 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
InjekciaOxacillin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
InjekciaPenicillin G potassium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 0,02 MUI/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní

  Mentions Légales