Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 576  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Boston - Brigham and women\'s hospital
Автори : Holmes CJ, Ausman RK, Walter CW, Kundsin RB.
Заглавие : Activity of antibiotic admixtures subjected to different freeze-thaw treatments.
Референция : Drug Intell Clin Pharm ; 14: 353-357. 1980

Ниво на доказателства : 
Биологичен анализ
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 
Няма коментари за продуктите на разграждането

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmpicillin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefalotin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefamandole nafate Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 1,6 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
Инжекция/ИнжекционенOxacillin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
Инжекция/ИнжекционенPenicillin G potassium Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 0,02 MUI/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден

  Mentions Légales