Siste oppdatering :
15/04/2024
Referanser   Referanser 576  
Type : Journal

Forskerteamet : Boston - Brigham and women\'s hospital
Forfattere : Holmes CJ, Ausman RK, Walter CW, Kundsin RB.
Tittel : Activity of antibiotic admixtures subjected to different freeze-thaw treatments.
Nummer : Drug Intell Clin Pharm ; 14: 353-357. 1980

Nivå of Evidence : 
Biologisk metode
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
Kommentarer : 
Ingen kommentarer om nedbrytningsprodukter

Lister
InjeksjonAmpicillin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
InjeksjonCefalotin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
InjeksjonCefamandole nafate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
InjeksjonCefazolin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
InjeksjonCefoxitin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
InjeksjonGentamicin sulfate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 1,6 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
InjeksjonOxacillin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
InjeksjonPenicillin G potassium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,02 MUI/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag

  Mentions Légales