Τελευταία ενημέρωση :
10/07/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 576  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Boston - Brigham and women\'s hospital
Συγγραφείς : Holmes CJ, Ausman RK, Walter CW, Kundsin RB.
τίτλος : Activity of antibiotic admixtures subjected to different freeze-thaw treatments.
αριθμός : Drug Intell Clin Pharm ; 14: 353-357. 1980

Επίπεδο αποδείξεων : 
Βιολογική ανάλυση
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 
Δεν υπάρχουν σχόλια για τα προϊόντα αποδόμησης

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAmpicillin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 20 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
ΕνέσιμοCefalotin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 20 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
ΕνέσιμοCefamandole nafate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 20 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 20 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
ΕνέσιμοCefoxitin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 20 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
ΕνέσιμοGentamicin sulfate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 1,6 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
ΕνέσιμοOxacillin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 20 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
ΕνέσιμοPenicillin G potassium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Γλυκόζη 5% 0,02 MUI/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα

  Mentions Légales