Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4592  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.3390/ antibiotics10060715

Výskumné tímy :
Autori : Liebchen U, Rakete S, Vogeser M, Arend F.M, Kinast C, Scharf C, Zoller M, Schönermarck U, Paal M.
Titul : The Role of Non-Enzymatic Degradation of Meropenem—Insights from the Bottle to the Body.
Référence : Antibiotics ; 10: 715. 2021

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - hmotnostný spektrometer
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaMeropenem Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 22°C Nešpecifikované
17 Hodín

  Mentions Légales