Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4592  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.3390/ antibiotics10060715

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς : Liebchen U, Rakete S, Vogeser M, Arend F.M, Kinast C, Scharf C, Zoller M, Schönermarck U, Paal M.
τίτλος : The Role of Non-Enzymatic Degradation of Meropenem—Insights from the Bottle to the Body.
αριθμός : Antibiotics ; 10: 715. 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - σπεκτρομετρία μάζας
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοMeropenem Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 22°C Απροσδιόριστο
17 Ώρα

  Mentions Légales