Siste oppdatering :
18/04/2024
Referanser   Referanser 4592  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://doi.org/10.3390/ antibiotics10060715

Forskerteamet :
Forfattere : Liebchen U, Rakete S, Vogeser M, Arend F.M, Kinast C, Scharf C, Zoller M, Schönermarck U, Paal M.
Tittel : The Role of Non-Enzymatic Degradation of Meropenem—Insights from the Bottle to the Body.
Nummer : Antibiotics ; 10: 715. 2021

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - massedeteksjon
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonMeropenem Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 22°C Ikke angitt
17 Tid

  Mentions Légales