Последно актуализиране :
18/04/2024
Библиография   Библиография 4592  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.3390/ antibiotics10060715

Изследователски екипи :
Автори : Liebchen U, Rakete S, Vogeser M, Arend F.M, Kinast C, Scharf C, Zoller M, Schönermarck U, Paal M.
Заглавие : The Role of Non-Enzymatic Degradation of Meropenem—Insights from the Bottle to the Body.
Референция : Antibiotics ; 10: 715. 2021

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - мас-спектрометрия
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенMeropenem Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 22°C Не е уточнено
17 Час

  Mentions Légales