Laatste update :
18/04/2024
Literatuur   Literatuur 4592  
Type : Artikel
Internetlink : https://doi.org/10.3390/ antibiotics10060715

Onderzoeksgroepen :
Auteur : Liebchen U, Rakete S, Vogeser M, Arend F.M, Kinast C, Scharf C, Zoller M, Schönermarck U, Paal M.
Titel : The Role of Non-Enzymatic Degradation of Meropenem—Insights from the Bottle to the Body.
Nummer : Antibiotics ; 10: 715. 2021

Niveau van bewijs : 
Fysische stabiliteit : 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - massaspectrometrie (HPLC-MS)
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelMeropenem Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Natriumchloride 0,9% 20 mg/ml 22°C Niet gespecificeerd
17 Uur

  Mentions Légales