Senaste uppdateringen :
18/06/2021
Hänvisningar   Hänvisningar 4482  
Typ : Laboratorium

Forskargrupper :
Författare :
Titel : ZEMDRI (plazomicin) injection, Highlights of Prescribing Information, Cipla USA, Revised: 1/2020
Hänvisningar : Cipla USA 2020

Evidensgrad : 
Tillverkarens stabilitetsuppgifter
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionPlazomicin sulfate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Ej angiven Natriumklorid 0,9 % 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Ej angiven
7 Dag
Lösningars stabilitet Ej angiven Natriumklorid 0,9 % 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Ej angiven Ringer-laktatlösning 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Ej angiven
7 Dag
Lösningars stabilitet Ej angiven Ringer-laktatlösning 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma

  Mentions Légales