Posledná aktualizácia :
18/06/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4482  
Typ : Laboratórium

Výskumné tímy :
Autori :
Titul : ZEMDRI (plazomicin) injection, Highlights of Prescribing Information, Cipla USA, Revised: 1/2020
Référence : Cipla USA 2020

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaPlazomicin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Nešpecifikované Ringerov laktátový roztok 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Nešpecifikované Ringerov laktátový roztok 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín

  Mentions Légales