Последно актуализиране :
18/06/2021
Библиография   Библиография 4482  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : ZEMDRI (plazomicin) injection, Highlights of Prescribing Information, Cipla USA, Revised: 1/2020
Референция : Cipla USA 2020

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенPlazomicin sulfate Антибиотик
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Не е уточнено Ринтер лактат 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Ринтер лактат 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час

  Mentions Légales