Τελευταία ενημέρωση :
18/06/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4482  
τύπος : Εργαστήριο

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς :
τίτλος : ZEMDRI (plazomicin) injection, Highlights of Prescribing Information, Cipla USA, Revised: 1/2020
αριθμός : Cipla USA 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοPlazomicin sulfate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Γαλακτικό διάλυμα Ringer 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Γαλακτικό διάλυμα Ringer 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα

  Mentions Légales