Zadnji put ažurirano :
18/06/2021
Bibliografija   Bibliografija 4482  
Vrsta : Laboratorija

Istraživačkih timova :
Autor :
Naslov : ZEMDRI (plazomicin) injection, Highlights of Prescribing Information, Cipla USA, Revised: 1/2020
Référence : Cipla USA 2020

Razina dokaza : 
Podaci proizvođača o stabilnosti
Fizička stabilnost : 
Kemijska stabilnost : 
Ostale metode : 
Komentari : 

Liste
InjekcijaPlazomicin sulfate Antibiotik
Stabilizacija rješenja Nespecifičan Natrijumkorid 0,9% 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Nespecifičan
7 Dan
Stabilizacija rješenja Nespecifičan Natrijumkorid 0,9% 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Nespecifičan Ringer laktat 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Nespecifičan
7 Dan
Stabilizacija rješenja Nespecifičan Ringer laktat 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat

  Mentions Légales