Viimane versioon :
18/06/2021
Viited   Viited 4480  
Tüüp : Labor

Uurimisrühmad :
Autor :
Pealkiri : Erwinase, Lyophilisate for solution for injection.
Publikatsioon : Jazz Pharmaceuticals UK. 2020

Tõendite tase : 
Tootja info stabiilsuse kohta
Füüsikaline stabiilsus : 
Keemiline püsivus : 
Muud meetodid : 
Kommentaarid : 

Ingredientide nimekiri
SüsteravimCrisantaspase Vähiravimite
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 5000 & 10000 UI <25°C Pole täpsustatud
8 Tund
Stabiilsus lahustes Süstal  polüpropüleenist Naatriumkloriid 0.9% 5000 & 10000 UI <25°C Pole täpsustatud
8 Tund

  Mentions Légales