Siste oppdatering :
18/06/2021
Referanser   Referanser 4480  
Type : Labratorium

Forskerteamet :
Forfattere :
Tittel : Erwinase, Lyophilisate for solution for injection.
Nummer : Jazz Pharmaceuticals UK. 2020

Nivå of Evidence : 
Stabilitetsopplysninger fra produsent
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonCrisantaspase Kreft narkotika
Oppløsningsstabilitet Glass Natriumklorid 0,9 % 5000 & 10000 UI <25°C Ikke angitt
8 Tid
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 5000 & 10000 UI <25°C Ikke angitt
8 Tid

  Mentions Légales