Senaste uppdateringen :
18/06/2021
Hänvisningar   Hänvisningar 4480  
Typ : Laboratorium

Forskargrupper :
Författare :
Titel : Erwinase, Lyophilisate for solution for injection.
Hänvisningar : Jazz Pharmaceuticals UK. 2020

Evidensgrad : 
Tillverkarens stabilitetsuppgifter
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionCrisantaspase Cancerläkemedel
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 5000 & 10000 UI <25°C Ej angiven
8 Timma
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 5000 & 10000 UI <25°C Ej angiven
8 Timma

  Mentions Légales