Posledná aktualizácia :
18/06/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4480  
Typ : Laboratórium

Výskumné tímy :
Autori :
Titul : Erwinase, Lyophilisate for solution for injection.
Référence : Jazz Pharmaceuticals UK. 2020

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaCrisantaspase Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 5000 & 10000 UI <25°C Nešpecifikované
8 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 5000 & 10000 UI <25°C Nešpecifikované
8 Hodín

  Mentions Légales