Последно актуализиране :
18/06/2021
Библиография   Библиография 4480  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : Erwinase, Lyophilisate for solution for injection.
Референция : Jazz Pharmaceuticals UK. 2020

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCrisantaspase противораково лекарство
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 5000 & 10000 UI <25°C Не е уточнено
8 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 5000 & 10000 UI <25°C Не е уточнено
8 Час

  Mentions Légales