Τελευταία ενημέρωση :
19/04/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4465  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1093/ajhp/zxaa118

Ερευνητικές ομάδες : Clinton - Presbyterian College, School of Pharmacy
Συγγραφείς : Foushee A, Meredith P, Fox Laura, Wilder A.
τίτλος : Y-site physical compatibility of hydrocortisone continuous infusions with admixtures used in critically ill patients.
αριθμός : Am J Health-Syst Pharm ;77,14:1144-1148 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales