Последно актуализиране :
19/04/2021
Библиография   Библиография 4465  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1093/ajhp/zxaa118

Изследователски екипи : Clinton - Presbyterian College, School of Pharmacy
Автори : Foushee A, Meredith P, Fox Laura, Wilder A.
Заглавие : Y-site physical compatibility of hydrocortisone continuous infusions with admixtures used in critically ill patients.
Референция : Am J Health-Syst Pharm ;77,14:1144-1148 2020

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Няма данни

  Mentions Légales