Senaste uppdateringen :
11/06/2021
Hänvisningar   Hänvisningar 4388  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Auckland - Faculty of Medical and Health Sciences, University of Auckland
Författare : Meissner S, Bansal M, Donamae P, Hanning S, Svirskis D.
Titel : The Effect of Manufacturer on the Compounding of Omeprazole Suspensions and Their Stability Assessment.
Hänvisningar : Int J Pharm Compound ;24,2:140-147 2020

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
Oral lösningOmeprazole sodium Protonpumpshämmare
Lösningars stabilitet Ej angiven Tabletter 200 mg
® = Dr Reddy's omeprazole
Natriumbikarbonat 8.4% >> 100 mL
4°C Skyddas från ljus
20 Dag
Lösningars stabilitet Ej angiven Tabletter 200 mg
Losec®
Natriumbikarbonat 8.4% >> 100 mL
4°C Skyddas från ljus
20 Dag

  Mentions Légales