Posledná aktualizácia :
11/06/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4388  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Auckland - Faculty of Medical and Health Sciences, University of Auckland
Autori : Meissner S, Bansal M, Donamae P, Hanning S, Svirskis D.
Titul : The Effect of Manufacturer on the Compounding of Omeprazole Suspensions and Their Stability Assessment.
Référence : Int J Pharm Compound ;24,2:140-147 2020

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
Perorálny roztokOmeprazole sodium Inhibítor protónovej pumpy
Stabilita roztokov Nešpecifikované Tablety 200 mg
® = Dr Reddy's omeprazole
Uhličitan sodný 8.4% >> 100 mL
4°C Chránené pred svetlom
20 Dní
Stabilita roztokov Nešpecifikované Tablety 200 mg
Losec®
Uhličitan sodný 8.4% >> 100 mL
4°C Chránené pred svetlom
20 Dní

  Mentions Légales