Τελευταία ενημέρωση :
11/06/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4388  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Auckland - Faculty of Medical and Health Sciences, University of Auckland
Συγγραφείς : Meissner S, Bansal M, Donamae P, Hanning S, Svirskis D.
τίτλος : The Effect of Manufacturer on the Compounding of Omeprazole Suspensions and Their Stability Assessment.
αριθμός : Int J Pharm Compound ;24,2:140-147 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαOmeprazole sodium Αναστολέας της αντλίας πρωτονίων
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Δισκία 200 mg
® = Dr Reddy's omeprazole
Διττανθρακικό νάτριο 8.4% >> 100 mL
4°C Προστατεύετε από το φως
20 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Δισκία 200 mg
Losec®
Διττανθρακικό νάτριο 8.4% >> 100 mL
4°C Προστατεύετε από το φως
20 Ημέρα

  Mentions Légales