Poslední aktualizace :
11/06/2021
Odkazy   Odkazy 4388  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Auckland - Faculty of Medical and Health Sciences, University of Auckland
Autor : Meissner S, Bansal M, Donamae P, Hanning S, Svirskis D.
Titul : The Effect of Manufacturer on the Compounding of Omeprazole Suspensions and Their Stability Assessment.
Référence : Int J Pharm Compound ;24,2:140-147 2020

Úroveň důkazu : 
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Jiné metody : 
Komentáře : 

Seznamy
Perorální roztokOmeprazole sodium Inhibitor protonovÈ pumpy
Stabilita roztoků Nespecifikováno Tablety 200 mg
® = Dr Reddy's omeprazole
Uhličitanu sodného 8.4% >> 100 mL
4°C Chráněno před světlem
20 Den
Stabilita roztoků Nespecifikováno Tablety 200 mg
Losec®
Uhličitanu sodného 8.4% >> 100 mL
4°C Chráněno před světlem
20 Den

  Mentions Légales