Последно актуализиране :
11/06/2021
Библиография   Библиография 4388  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Auckland - Faculty of Medical and Health Sciences, University of Auckland
Автори : Meissner S, Bansal M, Donamae P, Hanning S, Svirskis D.
Заглавие : The Effect of Manufacturer on the Compounding of Omeprazole Suspensions and Their Stability Assessment.
Референция : Int J Pharm Compound ;24,2:140-147 2020

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Орален разтворOmeprazole sodium Инхибитор на протонната помпа
Стабилност на разтвори Не е уточнено таблетки 200 mg
® = Dr Reddy's omeprazole
Натриев бикарбонат 8.4% >> 100 mL
4°C Защита от светлина
20 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено таблетки 200 mg
Losec®
Натриев бикарбонат 8.4% >> 100 mL
4°C Защита от светлина
20 Ден

  Mentions Légales