Posledná aktualizácia :
18/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4358  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2014.03.009

Výskumné tímy : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Autori : Pignard J, Bourdeaux D, Kauffmann S, Constantin J.M, Sautou V.
Titul : Stabilité physico-chimique des solutions injectables de bésilate de cisatracurium dans les conditions cliniques d'utilisation
Référence : Ann Fr Anesth Réanim ; 33, 5: 304-309. 2014

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov C+
Fyzikálna stabilita : 
Turbidimetria Počítanie častíc 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH Meranie osmolality 
Komentáre : 
Metóda nie je opísaná ale článok odkazuje na validovanú metódu

Zoznam zlúčenín
InjekciaCisatracurium besylate Kurarimimetikum/periférne myorelaxans
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 0,1 mg/ml 23-27°C Nešpecifikované
48 Hodín
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 0,1 mg/ml 4-6°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 5% glukóza 0,1 mg/ml 23-27°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyolefín 5% glukóza 0,1 mg/ml 4-6°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 0,1 mg/ml 23-27°C Nešpecifikované
2 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 0,1 mg/ml 4-6°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 0,1 mg/ml 23-27°C Nešpecifikované
2 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 0,1 mg/ml 4-6°C Nešpecifikované
2 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 2 mg/ml 23-27°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 2 mg/ml 4-6°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 5 mg/ml 23-27°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 5 mg/ml 4-6°C Nešpecifikované
7 Dní

  Mentions Légales